Produkty

Nosným produktem firmy SALTO je řada elektronických zámků systému XS4 ONE.

Systém XS4 je nová platforma která uživatelům umožňuje kontrolovat a spravovat přístupy v takřka libovolném projektu. Systém XS4 nevyžaduje instalaci kabelových vedení k jednotlivým dveřím a to díky bezdrátovému zapojení online zámků do systémy SALTO SVN (SALTO Virtual Network).

Díky absenci kabelových vedení se systém SALTO XS4 velmi snadno instaluje do již existujících objektů a vyžaduje skutečně minimální stavební a montážní práce.Základní vlastnosti a výhody systému:


 

V rámci produktové řady XS4 je dodáváno široké spektrum výrobků. Nosnými prvky systému jsou:

Nástěnné čtečky  čtečky zapojené do ON-LINE a OFF-LINE řídících jednotek:

Nástěnné čtečky zapojené do řídících jednotek čtou šifrovaná data z elektronických klíčů a po kontrole oprávnNástěnná čtečkaění ke vstupu dává řídící jednotka pokyn dveřím pokyn k otevření. Řídící jednotky mohou být připojeny v podstatě k libovolnému vstupnímu zařízení jako jsou elektromagnetické a elektromechanické zámky, turnikety, posuvné dveře, vjezdové brány nebo závory, výtahy atd… 

Pokud se jedná o ON-LINE řídící jednotku probíhá při přiložení elektronického klíče k čtení jeho obsahu, uložení informací z klíče do databáze software SPACE a naopak pokud došlo ke změnám přístupových oprávnění uživatele jsou změněná přístupová oprávnění zapsáná do klíče. Pokud je elektronický klíč v systému zneplatněn (  například při ztrátě) je klíč řídící jednotkou vymazán. Tyto pokročilé funkce komunikace s elektronickými klíči se nazývají SVN -Salto Virtusal Network. Zásadním přínosem SVN pro provozovatele přístupového systému Salto je že i při využití Off-line zámků (ke kterým není třeba realizovat žádné kabelové přívody) získá z těchto zámků informace například o průchodech nebo stavu baterií zámku.

 

Bezdrátové komponenty pro Salto Virtual Network.

Nejdůležitější komponentou je bezdrátová Gateway která umožňuje on-line propojení dveřních zámků do SQL databází software Salto SPACE a okamžitý záznam všech událostí na dveřích do databáze. V opačném směru jsou bezdrátově do zámku distribuovány informace o blokovaných kartách a dalších identifikačních nosičích. Využití zámků ve verzi Wireless při společném osazení dveřních kontaktů poskytuje správci systému okamžitou kontrolu na uzavřením dveří. V databázi je také vidět pokud dveře zůstaly otevřeny po jak dlouhé době došlo k jejich opětovnému uzavření. Komunikační Gateway je zapojena do sítě LAN a může být napájena jak externím zdrojem tak ve standardu POE. V případě požadavku na pokrytí větších prostor bezdrátovým signálem je ke Gateway možno připojit RF NODE který rozšíří dosah Gateway bez nutnosti přivádět další port LAN. RF NODE je ke Gateway připojen po dvoudrátové systémové sběrnici.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XS4 zařízení pro úsporu energie
Nástěnné moduly pro hotelové pokoje které se starají o úsporu energie. Bez platné hotelové karty se v pokoji neaktivuje rozvod elektrické energie. Při odchodu hosta z pokoje se automaticky elektřina odpojí. Zařízení má dva reléové výstupy kdy jeden se používá pro ovládání elektrického rozvaděče pokoje a druhý je možno zapojit například do MAR systému sledovat s ním fyzickou přítomnost hosta na pokoji.

Spořiče energie Salto jsou inteligentní a není možno je sepnout libovolnou plastovou kartou. Spořiče aktivně čtou informace z čipové karty a spínají pouze pro karty platné pro daný pokoj v daném čase.

 

 

XS4 skříňkové zámky
Elegantní a plně integrovatelné zámky pro šatní skříňky ve wellness provozech. posilovnách, bazénech nebo například personálních šatnách. Snadno se montují do všech běžných dveří. Jsou určeny pro široký rozsah tlouštěk dveří.

Zámky šatních skříněk je možno konfigurovat jako volně přiřaditelné nebo pevně svázané s uživatelem. V případě volně konfigurováného zámku si návštěvník může vybrat libovolnou neobsazenou skříňku. Jednou kartou může uzamknout jen jednu skříňku. Po odemčení si může opět vybrat jinou a tu uzamknout.

Zámky šatních skříněk mají vestavěnou paměť na posledních 1000 událostí.

Zámky šatních skříněk podporují Salto SVN.

 

 

 

 

 

 

Elektronické vložky GEO
Elektronické vložky GEO jsou plně kompatibilní s produktovou řadou XS4. Své uplatnění najdou všude tam kde je nemožné nebo zbytečné instalovat kompletní zadlabací zámky a čtecí jednotky XS4. Instalují se jako běžná mechanická vložka a jsou kompatibilní se všemi běžnými zadlabacími zámky. I u těchto zámků jsou zachovány všechny klíčové vlastnosti systému Salto XS4. Zámky jsou dodávány také ve speciálních provedeních jako například visací zámek nebo standardizovaný modul pro uzamčení datových rozvaděčů (RACKů).

Elektronické vložky GEO jsou určeny také do venkovního prostředí a mohou být dodány s odolností IP66.

Vybrané modely mají bezpečnostní certifikaci ve 3BT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosiče (elektronické klíče)
Systém spolupracuje s velmi širokou škálou nosičů (identifikačních médií, nebo jednoduše řečeno elektronických klíčů) Dostupné jsou kontaktní a bezkontaktní karty, buttony, náramky, přívěšky a také například hodinky Swatch s integrovanou přístupovou technologií.

Programátory nosičů
Programovací jednotky pro vystavování elektronických klíčů jsou dostupné ve verzích s přípojením RS232, USB a také s rozhraním Ethernet pro zapojení do sítě LAN. Při použití editorů s Ethernet rozhraním není třeba do klientského počítače instalovat žádné ovladače zařízení a vystavování klíčů je možné z libovolného internetového prohlížeče bez ohledu na použitý operační systém počítače. Ethernet editor je také nutnou součástí přístupového systému pokud mají být vystavovány mobilní klíče do aplikace JustIn Mobile.

 

Programátor PPD

Programátor PPD (Personal Programing Device) je zařízení kterým se programují, aktualizují a kompletně spravují jednotlivé elektronické zámky. Při instalaci nového zámku je pomocí PPD přiřazeno zámku unikátní ID systému a zámek je tak zařazen do přístupového systému. V případě že dojde z jakéhokoliv důvodu k vybití baterií zámku je možno zámek pomocí PPD otevřít. Pokud není v systému konfigurována virtuální síť SVN je pomoci PPD možno z paměti zámku vyčíst průchody a to včetně zamítnutých průchodů a přenést tyto informace do databáze obslužného software Salto SPACE.