Software

Správa přístupových systémů Salto a kompletní řízení přístupů je realizováno pomocí aplikace SALTO SPACE.

Software Salto SPACE byl vyvinut jako nástroj pro snadný a intuitivní management systémů řízení přístupu Salto. Umožňuje konfigurovat jednotlivé dveřní jednotky, slučovat je do zón, vytvářet uživatele, uživatele slučovat do skupin a jednotlivým skupinám nastavovat přístupová oprávnění. V systému mohou být vytvářeny kalendáře a časové intervaly které definují chování jednotlivých zámků nebo celých zón.

 

Hlavní okno aplikace Salto SPACE

Hlavní okno aplikace Salto SPACE

Velmi snadno mohou být blokovány ztracené nebo zneužité klíče. Informace o blokování klíče je on-line přenášena do systému pomocí SVN.

Z aplikace Salto SPACE je možno spravovat jak přístupové systémy hotelového typu tak systémy zajišťující ucelený přístupový systém komerčních nebo bytových budov. Software Salto SPACE je použitelný od malého penzionu s například s 10ti pokoji až pro rozsáhlé administrativní komplexy s tisíci dveřmi. Rozsah systému je limitován celkovým počtem dveří v systému který je 64000!

Aplikace Salto SPACE je moderní aplikace která je obsluhována z webového rozhraní běžného internetového prohlížeče. Díky webovému přístupu do aplikace nejsou klienti aplikace limitování použitím počítačů s operačním systémem Windows ale mohou přístupový systém spravovat také s počítačů Apple s operačním systémem MAC OS X nebo z počítačů s operačním systémem Linux.

Mobilní klíče

Aplikace Salto SPACE podporuje vystavování mobilních klíčů. Hostům nebo uživatelům systému tak není vydáváno k otevírání dveří fyzické médium ale přístupová oprávnění jsou mu zaslána do aplikace Salto JustIN Mobile formou datového souboru.

K otevření dveří je pak použit mobilní telefon s operačním systémem Android nebo Apple iOS a bezplatná aplikace Salto JustIn Mobile. Pro komunikaci telefonu se zámkem je využíváno technologie Bluetooth ve verzi 4.O nebo vyšší.

Propojení s hotelovým software

Aplikace Salto SPACE je připravena pro propojení s celou řadou hotelových rezervačních systémů pomocí PMS protokolu. Interface PMS protokol je integrován v každé verzi aplikace Salto SPACE a není třeba jej samostatně dokupovat, stačí konfigurovat parametry.

Pokud je aktivováno propojení s hotelovým rezervačním systémem jsou hostovské klíče vystavovány přímo z prostředí rezervačního programu a pracovníci recepce tak nemusí aplikaci Salto SPACE vůbec obsluhovat.

PMS propojení s hotelovými rezervačními systémy mají zpracovaní všichni významní dodavatelé hotelového software a to včetně propojení pro vystavování mobilních hostovských klíčů.

Technické požadavky software
Aplikace Salto SPACE využívá pro ukládání dat formát databáze MS SQL. Součástí aplikace je interní SQL Runtime. Při instalaci aplikace je možno zvolit zda se využije interní databáze aplikace využívající vestavěný SQL Runtime nebo zda se databáze má založit do MS SQL serveru.

Zákazníci kteří provozují MS SQL server mohou tedy přidat databázi přístupového systému do již provozovaného SQL serveru ve verzi 2008 nebo vyšší. V případě použití SQL serveru stačí pro provoz aplikace SPACE bezplatná verze MS SQL Express.

Pokud je při instalaci využit interní SQL Runtime je v budoucnu možno kdykoliv databázi přenést do samostatného SQL serveu.

Aplikace Salto SPACE musí být instalována na počítači s operačním systémem MS Widnows a to jak v desktopové verzi nebo v serverové verzi. Software je kompatibilní s verzemi operačních systémů 32 i 64bit. Aplikace Salto SPACE může být také provozována na virtualizovaných serverech.

 

Aplikace Salto SPACE - přehled dveří v systému

Aplikace Salto SPACE – přehled dveří v systému

 

Karta uživatele v aplikaci Salto SPACE.

Karta uživatele v aplikaci Salto SPACE.

 

Zjednodušené rozhraní aplikace Salto SPACE pro hotelovou recepci.

Zjednodušené rozhraní aplikace Salto SPACE pro hotelovou recepci.